Bölgesel İktisat – Teori, Politika ve Uygulama Pdf Kitap İndirGünümüzde, dünyanın önemli problemlerinden birisi, ülkeler arasında ekonomik gelişme açısından oluşan farklılıklardır. Dolayısıyla, bu gün Birleşmiş Milletlere üye olan iki yüz civarında ülkenin yüzden fazlası az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olarak nitelendirilmektedir. Ülkeler arasında görülen gelişme farklılıkları aşağı yukarı her ülkenin yapısında farklı yoğunlukta da olsa vardır. Yani, gelişmiş gelişmemiş ülke sınıflandırmasına benzer yapı, hemen her ülkenin bölgeleri arasında az veya çok ekonomik gelişme farklılıkları şeklinde de kendini göstermektedir.

Sanayileşme hareketiyle birlikte ekonomik gelişme süreci içine giren ülkeler yatırımların hangi sektörlere ve hangi yörelere yapılacağını piyasa güçlerine bırakmışlardı. Ancak, son zamanlarda bölgeler arasındaki aşırı farklılaşma ve bunun ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik sorunlar, piyasanın tek başına, üretim kapasitesinin doğal kaynaklar üzerindeki dağılımını ayarlamasının sakıncası olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte, yenilik temelli ekonomik büyümenin kritik noktası olarak bölgelerin önemi giderek artmaktadır. Yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, öğrenme, bilgi oluşumu ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülmektedir. Bölgesel politikaların yeniden gözden geçirilmesi ve yeni nesil bölgesel politikaların giderek önem kazanmasında, küresel ekonomide ulusal rekabetçiliğin kaynağı olarak bölgesel ekonomilerin önem kazanmasının ve başarılı örneklerin gün geçtikçe artmasının büyük rolü bulunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*