Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk Pdf Kitap İndirKitabın Künyesi Boşanma, çocuklar ve eşlerin kişi ve malvarlığı hakları üzerinde sonuçlarını doğurmaktadır. Kişisel ilişkilerin devamının büyük önem taşıdığı boşanma olgusunda, uyuşmazlığın medeni ve barışçıl yöntemlerden biri olan arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabilmesi hususu, bu kitapta inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tanımlanması, bu çözüm yöntemlerinin ve arabuluculuğun tarihçesi ve dünyada konu olduğu hukuki düzenlemelerden örnekler verilmiş, arabuluculuk diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca arabuluculuk ilkeleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğun tercih edilme sebepleri ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu inceleme konusu yapılarak, bu Kanun kapsamında arabuluculuğun uygulanabileceği hukuki uyuşmazlıkların kapsamı tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, Kanun Koyucu tarafından Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenen Aile Hukuku’na yer verilmiştir. Bu kısımda evlilik birliğini sona erdiren sebepler ve özellikle boşanma üzerinde durulmuştur. Boşanmanın özel ve genel sebepleri inceleme konusu yapıldıktan sonra, son bölümde boşanmanın hukuki sonuçları tüm yönleriyle anlatılarak, bu hukuki sonuçların Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuk yönetiminin uygulanabilirliğinin tespitine yer verilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*