Değerler Neye Değer Pdf Kitap İndirDeğer kavramı, bireyi temel alan bir yaklaşımla oldukça geniş bir bakış açısı ile yorumlanmıştır.
Bu bakış açısı felsefede değer kavramı ile ilgili, “(…) Değer en geniş anlamında insanın yarattığı her şeydir” söylemi ile yer bulmuştur. Daha ayrıntılı bir ifadeyle kavramlar arasındaki farklılıkları ve aralarındaki ilişkileri de ele alarak, değer kavramına şu şekilde açıklama getirmiştir: ‘Değer’ ile ‘değerler’ ayrı ayrı şeylerdir. ‘Değerler’ var olan şeylerdir, var olan imkânlardır; ‘Değer’se bir şeyin değeridir; bir şeyin bir çeşit özelliğidir. Bu bakımdan değerleme, değerlerin gerçekleşmesi oluyor ve bir eylem veya bir eserdir; değerlendirme ise insanın ve insanla ilgili var olan her şeyin değerinin gösterilmesidir. Değerlerin değerlendirilmesi felsefenin işi; değerlere değer biçmekse morallerin, estetiklerin işi oluyor insanların akan yaşamında…
Bilişsel süreçlere gönderme yaparak değerleri somut bir şekilde ele alan (…) Hofstede değerlerin zihinsel bir programda kayıtlı olduğunu söyler. Bu zihinsel programın evrensel, kolektif ve bireysel olmak üzere üç düzeyi vardır. (…) Hofstede, bir kişinin zihinsel programını ve içinde bulunduğu durumu ne kadar doğru bilirsek, o kişinin göstereceği davranış hakkındaki tahmin de o kadar kesin olacaktır der.”
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*