İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması Pdf Kitap İndirİnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı “şehircilik” olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir şekilde büyümesinin önüne geçilmesi için öncelikle doğru ve hızlı bir planlamayı öngörür. Öngörülen bu planlamaların da mutlak surette bir yasal disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, düzenli yaşam alanları oluşturarak sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanabilmesi için getirilen hukuki düzenlemeler imar mevzuatını oluşturur.

Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun güncellenmiş hali yargı kararları ile uygulamadaki bilgi ve deneyimler de göz önünde bulundurularak maddeler halinde açıklanmıştır. Kitapta ayrıca, yasayla yakından ilintili bulunan Kıyı Kanunu da açıklamalı olarak yer almıştır. Öte yandan, güncel yargı kararları, ilgili genelge ve yönergeler ile yasaya ait ikincil mevzuata ait tüm yönetmelikler de kitaba ilave edilmiştir.

Konu Başlıkları
Afet Riski Altındaki Alanlar
Plan Yapımı
Planlı Alanlar – Plansız Alanlar
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
İskân
Deprem Bölgeleri
Yapı Denetimi
Çevre Düzeni
Binalarda Enerji Performansı
Kentsel Dönüşüm Kanunu
Kıyı Kanunu
Deprem Yönetmeliği
Güncel Yargı Kararları

İnce Kapak:Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*