İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar 2 Pdf Kitap İndirKoç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar konferans dizisinin ikincisini kapsayan bu yayın, genç iş hukukçularının İş Hukuku alanında yaptıkları güncel ve özgün çalışmaları içermektedir.Kitapta yer alan araştırmaların esas olarak, iş hukukunun genel esasları ile bireysel iş hukukuna yönelik olarak ortaya çıktıkları saptanmaktadır. Bu konuda, genel iş koşulları, eşitlik ilkesi, iş sözleşmesinin feshi, izin ve ücret alanlarını ilgilendiren çalışmaların, temelde iş hukukunun bireysel bölümüne yöneldikleri görülmektedir. Toplu iş ilişkilerini ilgilendiren tek çalışmada ise, grevin ertelenmesi incelenmektedir.

İçindekiler

İş Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları ve Denetimi
Gaye Burcu Yıldız

Fesih Hakkının Eşit Davranma Borcu ile Sınırlanması
Hande Bahar Aykaç

İşçinin Özel Yaşamı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
Erhan Birben

Geçersiz Fesihlerde Tarafların Fesihten Sonra Öğrendikleri veya İşe İade Sürecindeki Kusurlu Davranışlarının Davaya Etkisi
Çağlar Çopuroğlu

İş Hukukunda Ebeveyn İzinleri
Sedef Koç

İş Hukuku Uygulamasında Hedef Sözleşmeleri
Mahmut Kabakcı

Türk İş Hukukunda Grev Ertelemesi
Hasan Ali Kaplan
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*