İslam'da Irkçılık Ulusculuk Milliyetçilik Pdf Kitap İndirBiz bu kitabımızda ırkçılığın tanımı, kaynakları, tarihi, hükmü, zararları ve çareleri gibi konularıİslam açısından, Kur’an ve Sünnet çerçevesindeişlemeye çalıştık.
Rabbimizin bizi “insan” olarak eşit yaratmasına rağmenIrkçılık,belli bir ırkın, belli bir sosyal grubun doğuştan ve kalıtımla gelen özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların statü, konum ve ilişkilerin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eder. Yani, bir ırkın doğuştan gelen tabiî üstünlüğünü savunur.
Tespitimiz şudur: Irkçılık dinden ve maneviyattan uzak yönetimlerin çıkardığı bir sorundur ve ancak İslam ile tedavi edilebilir. Eşitlik,adaletve özgürlük kavramlarını, ehliyet ve kabiliyeti hiçe sayan ırkçılık, yönetilmeye mahkûmolanların, üstün yönetici ırkların emrinde zillet içinde yaşamasına ve hakareteuğramasına sebep olur. Toplumda birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, barış, huzur, ahlak ve erdem gibi haslet ve güzelliklerin en büyük düşmanıdır. Irkçılığın olduğu yerde emeğin istismarı, alınterinin sömürülmesi, kan ve gözyaşı vardır.Bu da dünya barışına vurulan büyük bir darbedir.
Son birkaç yüzyılda ırkçılık belası ve fitnesi yüzündenbüyük savaşlar ve küresel yıkımlar yaşandı. Osmanlı Devleti de bu yüzden yıkılarak parçalandı. Ümmet dağıldı. Hâlâbu yüzden canımız yanıyor, malımız gidiyor, emeğimiz ve enerjimiz heder oluyor, toplumda derin yaralar açılıyor, insanımız dininden, imanından, birlik ve beraberlik duygularından, sevgiden, saygıdan, komşuluk ve yurttaşlık bağlarındankopuyor.
Kitap bu haliyle, Kur’an ve sünnet açısından konuyu araştıran en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu yüzden Rabbimize şükreder ve bunuherkes için faydalı kılmasını dileriz.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*