Kur'an ve Ekonomi Pdf Kitap İndirİslam’ın ekonomik hayata getirdiği açıklama da giderek araştırma konusu olmaktadır. İnsanı tabiattan, hayatı ekonomiden soyutlamayan bir dinin kendi mantığına ve dünya görüşüne uygun bir ekonomik sistemi de öngörmesi doğaldır. İslam ekonomi sistemi ele alınırken, İslam dünya görüşü ve İslam’ın insan, eşya, toplum ve hayata ilişkin açıklama ve önerileri göz ardı edilemez. İslam ekonomisi, bilhassa İslam hukukunun kaide ve müesseselerinin ekonomik tarafı ile meşgul olan, birikim ve ihtisas dalı halinde ortaya çıkmaktadır. Bir diğer tabir ile İslam hukukunun muhtevasına ekonomik açılardan bakan ve değerlendirmeler yapan çalışmalar “İslam ekonomisi” şeklinde adlandırılmaktadır. Şu ana kadar ki hiçbir ekonomik sistem (kapitalizm, sosyalizm vb) mevcut sorunları çözememiştir. Yüce Allah, Kur’anı Kerim’de bütün konulara ışık tuttuğu gibi ekonomik hayatı da düzenlemiştir.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*