Limyra'yı Boyayalım Das Limyra Malbuch – The Limyra Coloring Book Pdf Kitap İndirÇocukları Limyra’sı, Limyra’nın bulunduğu Saklısu Köyü’nün çocuklarına yönelik yaz atölyelerini kapsayan bir projenin adıdır. Köyde harabelerle içiçe yaşayan küçük ve genç nesil yaz aylarında, kazı sezonunda, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile birlikte geçmişe, bugüne ve geleceğe dair vizyonlar oluşturmaya çalışıyor…

Çocukların Limyra’sı Thisthetitle of an annualworkshopfirstlaunched in 2011 duringtheexcavationseason in thevillage of Saklısu, wherelimyra is situated. Togetherwiththestudents of architecturefromthe Technical University of Istanbul, theyounggeneration of thevillagecreatesvisions of tehepast, thepresentandthefuturefortheplacetheylive.

Çocukların Limyra’sı ist der Name einesProjektes, in dem Architekturstudenten der TU Istanbul, wahrend der Grabungskampagne, Workshops mit den KinderndesDorfesSaklisudurchführen. Gemeinsam mit den StudentenentwickeltdiesejungeundneueGenerationdesDorfesVisionenzurVergangenheit, GegenwartundZukunft im Dorf in Koexistenz mit den Ruinen.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*