Sahihi İbn Huzeyme Pdf Kitap İndirHadisler; Hz. Muhammed Mustafa (s.a)’nın sözünü, fiilini, durumunu, takrir ve onaylarını bildiren rivâyetlerdir. Her hadis, Resûlullah (s.a) hakkında bir haberdir. Bir hüküm yada sünnet değildir. Hadislerde, Hazreti Peygamber (s.a)’in öğrencisi olan sahabeler, peygamberimizden öğrendiği ve ezberlediği sözleri, O’ndan öğrendiklerini ve O’nunla yaşadıklarını anlatmıştır.

Hadis ilmi; Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a)’le ilgili sahabelerden gelen rivâyetleri inceleyen, açıklayan ve nakleden bir ilimdir.

Yapılarına göre Hadis Kitapları:
-Sahih Kitaplar: Senedi sağlam sahih olan hadisleri içerir.
-Câmi Kitaplar: Genel konuları içerir.
-Sünen Kitaplar: Fıkıh konularına göre düzenlenmiştir.
-Mu’cem Kitaplar: Râvi adlarına, hocalarına ve yaşadıkları şehirlere göredir.
-Müsned Kitaplar: Hadisler, ravilerine göre sıralanır.
-Musannef Kitaplar: Fıkhî konulara göredir. sahabe ve tabiinin sözlerini de içerir.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*