Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi Pdf Kitap İndirÖzellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, değişkenlerin büyük bir bölümünün nitel değişken yapısında olduğu gözlemlenir. Bu tür değişkenlerin bağımlı değişken olarak alınması durumunda bu değişkenlere etki eden faktörlerin doğru bir biçimde belirlenebilmesi için nitel verilerin modellenmesinde yaygın olarak kullanılan lojit ve probit modellere ihtiyaç duyulur.

Bu bağlamda kitap, nitel verilerin kullanıldığı İktisat, İşletme, Ekonometri, Finans, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tıp ve Fen Bilimleri vb. farklı birçok alanda yapılan çalışmalara ışık tutabilecek seviyededir.

Kitap, Ekonometri ve İstatistik Bölümlerinde lisans/lisansüstü seviyesinde, diğer bölümlerde ise lisanüstü seviyesinde okutulabilecek ve aynı zamanda araştırmacıların çalışmalarında referans kitap olarak kullanabilecekleri içerikte bir kitap olarak hazırlanmıştır.

Bu kitap, birçok modelin hem teorisine yer vermekte hem de Stata uygulama adımlarını ve sonuçların kapsamlı yorumlarını içermektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller
Doğrusal Olasılık Modeli
İki Düzeyli Lojit Model
İki Düzeyli Probit Model
Multinomial Lojit Model
Sıralı Lojit Model
Sıralı Probit Model
Ardışık Lojit Model
Nested Lojit Model
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*