Temel Anestezi Pdf Kitap İndirTamamı güncellenmiş, yeni bölümler eklenmiş,
İçeriği zenginleştirilmiş ve dvd eklenmiştir.

Özgün hazırlanmış olan görsel kaynaklar kitaba DVD olarak eklenmiştir.
Anesteziyoloji gibi hızla gelişen bir tıp branşında her zaman yeni başvuru kaynaklarına ihtiyaç olmaktadır. İlk basımı 2012 yılında yapılan TEMEL ANESTEZİ kitabımızın kısa sürede tükenmesi üzerine, ikinci basımın yenilikler, güncellemeler ve ilaveler yapılarak sizlere sunulması kararlaştırılmıştır.
Kitabın bu baskısında birçok bölüm gözden geçirilerek güncellenmiş ve yeni bölümler eklenerek, içeriği zenginleştirilmiştir. Ayrıca özgün hazırlanmış olan görsel kaynakların kitaba DVD olarak eklenmesinin sizlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
Birinci baskı sonrasında özet kitabımız “Temel Anestezi El Kitabı” ve her bölüm için açıklamalı cevapları olan ” Temel Anestezi Soru Kitabı” nın yayımlanması ile üçleme tamamlanmış oldu.

Temel anestezi 2015 2. Baskı yeni eklenen bölümler

Bölüm 47: Plastik cerrahide anestezi
Bölüm 48: Bariatrik cerrahide anestezi
Bölüm 49: Robotik cerrahide anestezi
Bölüm 50: Laporoskopik cerrahi jinekolojik operasyonlarda anestezi
Bölüm 72: Malign hipertermi
Bölüm 73: Anestetik nörotoksisite
Bölüm 77: Anestezi hekimlerinin tıbbi uygulamalardan doğan hukuki sorumlulukları
Bölüm 78: Anesteziyoloji ve etik

“En güncel ve en son resüsitasyon algoritması bölüm 75”

Temel anestezi 2015 2. Baskı video listesi
1. Anestezide Temel Beceriler
2. BIS Monitorizasyonu
3. Bronkoskopi
4. Çift Lümenli Tüp ile Entübasyon
5. Çift Lümenli Tüpün Bronkoskopi ile Doğrulanması
6. Dorsal Kutanoz El Sinirleri
7. Nervus Femoralis
8. Radiyal Arter Kateterizasyonu
9. TOF Monitorizasyonu
10. USG Eşliğinde Santral Kateterizasyon
11. Uyanık Kraniotomi
12. Üst Ekstremite Sinirleri
13. Videolaringoskopi ile Entübasyon
14. Zor Havayolu Vakasında Videolaringoskopi Kullanımı
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*