Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Pdf Kitap İndir



İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG); İşyerlerinde işin yürütülmesi ile oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak için yapılan bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmalar, çalışanlar ile işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani çalışanı ve çevresinin korunmasını temel alan önlemlerdir. Türkiye özellikle son 10 yılda, ulusal İSG sistemini risk önleme ve değerlendirme açısından uluslararası standartlara uyumlu hale getirme sürecindedir. Bu dönemde Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 155 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi”ni ve 161 sayılı “İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi”ni (2005) kabul etmiş ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nu (2012) çıkarmıştır. Genel anlamda tüm sektörleri içeren 6331 sayılı kanun, koruma-önlemeye öncelik vermekte ve Türkiye’deki İSG koşullarının tüm çalışanlar için sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kanunun gereği olarak bir dizi İSG yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerde çalışanlara verilecek İSG temel eğitimlerinin usul ve esasları ile konu başlıkları belirlenmiştir.

Temel İSG Eğitimi konu başlıkları belirli olmakla birlikte tüm konuların bir arada ve güncel kaynaklara dayanan toplu bir kaynak kitabın bulunmadığı, saha çalışanları ve diğer İSG ilgilileri tarafından ifade edilmektedir. İSG eğitimlerinde, uygulamalarında ve denetimi ile yasal süreçlerine bilirkişilik yapan elemanlardan oluşan bir profesyonel ekibin böyle bir kitabı yazması gerektiğinden hareketle kitabımız hazırlanmıştır. Kitabımızın oluşturulmasında, uzun süredir İSG konusunda eğitim ve araştırmaları olan hekimler, mühendisler, fizik, hukuk ve iş teftiş müfettişi gibi alanında uzman arkadaşlarımız görev almıştır. Güncel hemen tüm kaynakların kullanıldığı kitabımızın, İSG alanında çalışan işyeri hekimlerimize, iş güvenliği uzmanlarımıza, diğer sağlık personelimize ve İSG eğitmeni tüm meslektaşlarımıza yararlı olmasını umuyoruz. Yaşam ve iş koşullarımız ile yasal değişikliler ve İSG alanındaki gelişmeler süreklidir. Bu değişiklikler ve saha eğitmeni-uygulayıcısı İSG profesyonellerinin katkıları ile kitabımızı en geç iki yılda bir yenileyeceğimizi bildirmek isteriz. Kitabımıza bu yönde katkıda bulunacak olan meslektaşlarımızı da ilgili baskımızda sizlerle paylaşacağız. Sizin yorumlarınız ve katkılarınız bizim için çok önemlidir. Lütfen aşağıda belirtilen iletişim yollarından birisi ile bize ulaşınız. Kitabımızın İSG profesyonelleri başta olmak üzere ilgili tüm akademisyen, eğitmen, öğrenci ve çalışanlarımıza yararlı olması dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Adana, 2016.
(Tanıtım Bülteninden)



Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*