Türk Edebiyatında Vefeyatname ve İsmail Beliğ'in Güldeste-i Riyaz-ı İrfan'ı Pdf Kitap İndirTürk edebiyatının İslam medeniyeti kaynaklı biyografik türlerinden biri vefeyâtnâmedir. Vefat etmiş ünlü kişilerin yaşamlarını anlatan bu türün Türk edebiyatındaki en önemli örneklerinden biri 17. yüzyıl sanatçılarından Bursalı İsmail Belîğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân adlı eseridir. Bu eser Bursa’da doğmuş, ya da orada defnedilmiş 555 meşhur şahsın biyografisini ihtiva etmektedir. Bu şahıslar arasında Osmanlı Devleti ilim, sanat, siyaset ve edebiyat dünyasının pek çok önemli siması bulunmaktadır. Osman Gâzî, Cem Sultan, Şehzade Mustafa, Emir Sultan, Açıkbaş Şeyh Mahmud, Molla Fenârî, Süleyman Çelebi, Ahmed Paşa, Niyâzî-i Mısrî, Lâmi’î Çelebi Güldeste’de yaşam öyküsü anlatılan ünlü kişilerden birkaçıdır. Biyografileri diğer vefeyâtnâmelere göre oldukça hacimli olan Güldeste, Türk meddahlar ile k?tı’lar (kâğıt kesme-süsleme ustası) hakkında bilgi veren ilk eser olması açısından ayrıca önem taşımaktadır. Bursa’nın sokak, mahalle, semt, câmi’, medrese, köprüleri ile tarihi hakkında malumat içermesi bu eseri önemli kılan başka bir husustur. Elinizdeki kitapta İslam medeniyeti biyografik türleri hakkında bilgi verilmiş, bunların ayırıcı özellikleri tespit edilmiştir. Bu türlerden biri olan vefeyâtnâme, tüm yönleriyle ortaya konulmuştur. Türk edebiyatı vefeyâtnâme çeşitleri üzerine bir tasnif çalışması yapılmış, tasnifi somutlaştırmak amacıyla örnek eserler hakkında bilgiler verilmiştir. İsmail Beliğ’in yaşamı kaleme alınmış, Güldeste’nin incelenmesiyle elde edilen bulgular sıralanmıştır. Üç yazma nüshanın mukayesesiyle kurulan Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın edisyon kritikli (tenkitli metin) metni araştırmacılar ile okurların takdirine sunulmuştur. Araştırmacı-okurların eserden kolaylıkla yararlanması için oluşturulan “Biyografi Dizini” ile “Özel İsimler Dizini” bu kitapta yer alan diğer bölümlerdir.
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*