Türklerin Öteki Tarihi Pdf Kitap İndir“Tu?rk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar C?inliler, I?ranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Tu?rk” denilince ne anlaşılması gerektig?i, “Tu?rkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartıs?maları hâlâ su?ru?yor.

Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Tu?rk demis?, ya da bas?kaları (o?teki) tarafından “Tu?rk” diye adlandırılmıs? toplulukları ele alırken bir yandan da “Tu?rk”, “Tu?rkler”, “Tu?rklu?k” gibi kavramların tarih ic?inde izini su?recek ipuc?ları veriyor.

İçindekiler
Giriş
Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar
Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar”
Türkler Kaç Devlet Kurmuştur?
Türkler Nasıl Müslüman Oldu?
Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları
Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi
1071 Malazgirt Savaşı
Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe
Bir Macar İcadı: Turancılık
Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti
“Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk
Güneş Dil Teorisi
Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı?
Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?

Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri
Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları
Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs
Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı
Suriye ve Irak Türkmenleri
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*