Yücel Dağlı Anısına Pdf Kitap İndirMesut Ayar / Eyüp’te İsmi Unutulmuş Bir Tekke: Şeyh Arpazâde Hacı Ali Efendi Nakşibendî Dergâhı
Bilgin Aydın / Osmanlı İmparatorluğun’da İlk Mukayseli İstatistik Faaliyetleri ve Kanuni Dönemine Ait Bir Mevacib Defteri
Hatice Aynur / Arap Harfli Türkçe Basılı Kitaplarda İçkapağın Gelişimi: 1826-1923
Evangelia Balta / Kythera Under The Ottomans (1715-1718)
Niyazi Çiçek – Rıfat Günalan / Osmanlı’da Tanzimattan Sonra Taşrada Arşiv Deposu Kurma Teşebbüsleri: Çorum Örneği
Robert Dankoff / Furs: Luxury or Necessity?
Ahmet Efiloğlu: Fuat Dündar’ın “Tehcire gerken ve hakettiği anlamı veren kitabı” Modern Türkiye’nin Şifresi
İsmail E. Erünsal / Lehistan Kralı II. Ogüst’e Gönderilen Bir Elçinin Raporu (1713)
Harid Fedai / Kıbrıs Türklerinde Nevruz
Christopher Ferrard / İngiliz Mustafa: A Scotsman in the service of the Ottoman Empire
Priscilla Mary Işın / Mizahta Yansıyan Yemek Kültürü
Emin Nedret İşli / Terekelerden Yeni Çıkan Matbu Kitap Satış Defterleri
H. Necdet İşli / Osmanlı Mezarlıklarında Bulunan İkili ve Üçlü Mezartaşları
Raif İvecan / Evliya Çelebi’nin Seyahatname Adlı Eserinde İstanbulda Yeme İçme Kültürü
Hamza Kandur / Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılması
İshak Keskin / Record Keeping And Archival Practices in The Musliim Turkish States of The Middle Ages
(Tanıtım Bülteninden)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*